1. Vispārējā informācija

* Konkursā var piedalīties jebkurš uzņēmums un iestāde, kura īpašumā vai pārvaldībā (autoparkā) ir vismaz 10 automašīnas neatkarīgi no uzņēmuma darbības virziena. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti piecās kategorijās:

 1. Pasažieru pārvadātāji (valsts, pašvaldību un privātie uzņēmumi, kuri veic pasažieru pārvadājumus);
 2. Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki (valsts, pašvaldību un privātie uzņēmumi, kuri veic kravu pārvadājumus Baltijas valstīs ar savā turējumā esošiem kravas transportlīdzekļiem, kā arī uzņēmumi ar autoparkiem, kuri paredzēti speciālo darbu veikšanai, piemēram, ceļu un tiltu būvei, lauksaimniecības darbu veikšanai, neatliekamās medicīniskās palīdzības transports u. tml.);
 3. Starptautiskie kravu pārvadātāji (uzņēmumi, kuri veic starptautiskos kravu pārvadājumus ar savā turējumā esošiem kravas transportlīdzekļiem);
 4. Zemāka riska autoparki un Valsts un pašvaldību autoparki

2. Autoparks

Vidējais autotransporta vecums (kāds ir vidējais transportlīdzekļa vecums procentuāli visvairāk automašīnām).

 • 1-5 gadi
 • 6-10 gadi
 • Vecāks par 10 gadiem

Vai visiem uzņēmuma transportlīdzekļiem ir KASKO?

 • Tikai daļai
 • Tikai līzingā esošiem transporta līdzekļiem

Vai uzņēmumā ir ieviesta autotransporta lietošanas politika vai noteikumi?

 • Cits variants

Cik bieži uzņēmumā noteikts, ka transportlīdzekļa lietotājam jāveic regulārās transportlīdzekļa pārbaudes (piemēram, riepu spiediena mērīšana, apgaismes ierīču darbības pārbaude, tehnisko šķidrumu līmeņa pārbaude u. tml.)?

 • Katru reizi pirms auto lietošanas
 • Reizi dienā
 • Reizi nedēļā
 • Reizi mēnesī
 • To dara tikai pēc nepieciešamības
 • Cits variants

Cik bieži tiek veiktas transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes remonta servisa iestādē pie kvalificēta speciālista?

 • Reizi mēnesī
 • Reizi ceturksnī
 • Reizi gadā
 • Pēc nepieciešamības
 • Cits variants

Kas veic autotransporta remonta darbus?

 • Izvēlētais autoserviss
 • Uzņēmuma automehāniķis
 • Cits variants

Kā uzņēmums veic rezerves daļu un riepu piegādātāju, remontdarbu veicēju atlasi?

 • Iepirkuma kārtībā
 • Pēc cenu aptaujas
 • Pēc rekomendācijām
 • Pēc pieejamības
 • Nav mērķtiecīgas atlases
 • Cits variants

Vai uz uzņēmuma transportlīdzekļu virsbūves atrodas uzņēmuma nosaukums, logo?

 • Cits variants

Lūdzu, norādiet, cik % no uzņēmuma automašīnām ir uzstādīts kondicionieris vai klimatkontrole!

 • 0 līdz 25%
 • 25% līdz 50%
 • 50% līdz 75%
 • 75% līdz 100%

Pēc kādiem kritērijiem uzņēmums izvēlas degvielas piegādātāju atlasi?

 • Cena
 • Kvalitāte
 • Tīkls (pieejamība)
 • Apkalpošanas kvalitāte/ātrums, papildu pakalpojumi
 • Cits variants

3. Ceļu satiksmes negadījumi un to uzraudzība

Cik daudz CSNg bijis 2020. gadā?

 • Cits variants

Cik daudz negadījumu pēdējo 3 gadu laikā uzņēmumā bijuši smagi (transportlīdzeklim būtiski bojājumi, tā remonts ilga vairāk par 3 darba dienām) vai ar letālām sekām?

 • Neviens
 • 1-3
 • 4-5
 • Vairāk nekā 5 (norādīt cik)

Vai uzņēmumā tiek izmeklēti un analizēti negadījuma iemesli?

 • Atkarībā no negadījuma smaguma un biežuma
 • Cits variants

Vai uzņēmums pārbauda šofera psiholoģisko stāvokli pēc ceļu satiksmes negadījuma (turpmāk tekstā CSNg)?

 • Jā, ja šoferis iekļūst CSNg vairākkārt
 • Cits variants

4. Uzņēmuma vadība

Vai uzņēmuma vadība tiek sistemātiski informēta par CSNg?

 • Tikai par smagiem negadījumiem
 • Cits variatns

Vai un kā uzņēmums veicina un atgādina par drošu braukšanu?

 • Ir regulāras kampaņas
 • Ir pieejami informatīvie materiāli
 • Tas tiek atgādināts apmācībās
 • Netiek papildus atgādināts
 • Cits variants

Vai un kā uzņēmuma vadība atgādina autobraucējiem par to, kas ir drošs kustības ātrums?

 • Uzņēmums regulāri veic savu darbinieku vadīto auto attālinātu ātruma kontroli, regulāru pārkāpumu gadījumā individuāli to pārrunā ar autovadītāju un veic atkārtotu instruktāžu pārējiem autovadītājiem
 • Uzņēmums regulāri veic savu darbinieku vadīto auto attālinātu ātruma kontroli, regulāru pārkāpumu gadījumā individuāli to pārrunā ar autovadītāju
 • Uzņēmums regulāri veic savu darbinieku vadīto auto attālinātu ātruma kontroli, bet datiem līdzi neseko
 • Uzņēmums neveic savu darbinieku vadīto auto attālinātu ātruma kontroli

5. Cilvēkresursu vadība

Vai ir sastādīts autovadītāju apmācību* plāns?


Cik bieži apmācības tiek organizētas?

 • Reizi ceturksnī
 • Reizi gadā
 • Pēc nepieciešamības
 • Pēc CSNg
 • Cits variants

Kurš vada apmācības?

 • Uzņēmuma autoparka vadītājs
 • Personāldaļa
 • Uzņēmuma vadītājs
 • Piesaistīts lektors
 • Cits variants

Cik stundas gadā uzņēmums velta viena autovadītāja apmācībai kopumā, ieskaitot apmācības grupās?

 • Līdz 1 h
 • 1-4 h
 • 5-8 h
 • Vairāk nekā 8 h

Vai pēc apmācībām tiek veikta apgūto zināšanu pārbaude?

 • Tiek veikta zināšanu pārbaude, uzdodot rakstisku pārbaudes darbu un pēc tam sniedzot atgriezenisko saiti par pieļautajām kļūdām
 • Netiek veikta zināšanu pārbaude
 • Tiek veikta zināšanu pārbaude, mutiski pārrunājot apgūto vai diskusijas veidā, bez rakstiska pārbaudījuma

Kādas ir biežākās sūdzības no šoferiem?

 • Atalgojums
 • Veselības stāvoklis
 • Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis
 • Ceļu policija
 • Cits variants

Vai pirms transportlīdzekļa lietošanas uzsākšanas tiek veiktas alkohola, narkotisko vielu vai autovadītāja noguruma pārbaudes?

 • Jā, katru reizi
 • Jā, bet tikai tad, kad ir aizdomas
 • Cits variants

Vai uzņēmums saviem autoparka darbiniekiem iegādājas veselības un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu?

 • Tikai daļai darbinieku
 • Cits variants

Kā uzņēmums mudina autovadītājus rūpēties par savu veselību, veselīgu dzīvesveidu, veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, regulārām kustībām un sporta nodarbībām?


6. Kāpēc piedalāties konkursā un ko no tā vēlaties iegūt?


* Autovadītāju apmācības attiecībā uz drošu un atbilstošu transportlīdzekļa lietošanu, ekonomisku braukšanu, rīcību ārkārtas situācijās, rīcību kravas iekraušanā/izkraušanu, saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanu